Welcome to the new OGF servers!
The map is open for editing! The wiki remains under construction during this phase of the migration, but the old wiki has been archived here.

Forum:Standards and documentation/About/PL

From OpenGeofiction
Jump to navigation Jump to search
ForumsStandards and documentation → Standards and documentation/About/PL

O OpenGeofiction

OpenGeofiction (OGF) to platforma do wspólnego tworzenia fikcyjnych map. Społeczność OpenGeofiction wywodzi się z różnych środowisk, kultur, zawodów i grup wiekowych. Jesteśmy twórcami map, którzy wykorzystują swoją wiedzę, doświadczenie i wyobraźnię do stworzenia fikcyjnego świata, osadzonego w czasach współczesnych i kładącego nacisk na realizm. Nasz świat nie zawiera elementów fantastycznych, takimi jak orki, elfy czy kosmici. Są tu raczej elektrownie, autostrady i osiedla mieszkaniowe zestawione z malowniczymi starymi miastami, pięknymi parkami narodowymi i samotnymi plażami.

OpenGeofiction zostało założone przez Thilo Stapffa thilo i Johannesa Bouchaina {{OGF user|joschi81} jako eksperyment oparty na oprogramowaniu projektu OpenStreetMap®. Serwery są obecnie obsługiwane przez użytkownika Luciano. Ponieważ nasza strona jest oparta na tej platformie, wszystkie edytory map i inne narzędzia odpowiednie dla OpenStreetMap® mogą być użyte do tworzenia tego fikcyjnego świata. W związku z tym OpenGeofiction zawiera dane Open Source, z których możesz swobodnie korzystać w ramach parametrów licencji witryny. Więcej informacji można znaleźć na [[stronie dotyczącej praw autorskich i licencji.

Wszyscy użytkownicy, dane użytkowników i usługi OpenGeofiction podlegają zasadom witryny, warunkom użytkowania i warunkom współtwórcy.

Hosting jest wspierany przez członków społeczności.