Forum:Standards and documentation/Terms of Contribution/PL

From OpenGeofiction
Jump to navigation Jump to search
ForumsStandards and documentation → Standards and documentation/Terms of Contribution/PL

Warunki wprowadzania danych

Niniejsza umowa reguluje warunki Twojego obecnego i przyszłego wkładu.

Dziękujemy za zainteresowanie przesyłaniem danych i/lub jakichkolwiek innych treści do projektu Opengeofiction. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami dla współtwórców i kliknięcie przycisku „Akceptuj” lub „Odrzuć” na dole, aby kontynuować.

Uwarunkowania praw autorskich

Uczestnicząc w OpenGeofiction wyrażasz zgodę na udostępnienie swojego wkładu na Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License (CC-BY-NC-SA 3.0) . Możesz również wybrać bardziej wolną licencję Creative Commons.

Odpowiedzialność użytkownika

Rejestracja i uczestnictwo w społeczności OpenGeofiction oznacza, że zgadzasz się z zasadami witryny i warunkami współtwórcy wymienionymi w niniejszym dokumencie, wraz ze wszystkimi zasadami witryny oraz warunki użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia wprowadzonych przez Ciebie zmian oraz, w skrajnych przypadkach, do usunięcia Twojego konta z dowolnego powodu, z następujących przyczyn:

  • Jeśli popełnisz akt wandalizmu. Obejmuje to edycję na terytorium należącym do innego właściciela bez uprzedniej konsultacji.
  • Jeśli nadużywasz Opengeofiction do rozsyłania nieprzyzwoitych lub obraźliwych wiadomości.
  • Jeśli naruszasz prawa autorskie osób trzecich lub importujesz treści ze źródeł chronionych prawami autorskimi, takich jak OpenStreetMap®.
  • Jeśli nie wprowadzasz żadnych zmian przez dłuższy czas. Postaramy się najpierw skontaktować z Tobą, ale założymy, że Twoje zainteresowanie uczestnictwem osłabło, jeśli nie otrzymamy odpowiedzi.

Zastrzeżenie dotyczące danych

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za tworzenie kopii zapasowych danych zawierających Twoje edycje. Kopie zapasowe danych są tworzone w regularnych odstępach czasu i można je pobrać ze strony http://opengeofiction.net/backup. Często twórz kopie zapasowe swoich danych.