Weekly site maintenance is scheduled Thursday 04:00–06:00 UTC.
Editing will not be possible during this time, and there may be other brief disruptions. (additional info)

Forum:Standards and documentation/About/PL

From OpenGeofiction
Revision as of 14:03, 14 September 2021 by Rustem Pasha (talk | contribs) (Created page with "<div class="forumheader" style="margin: 1; background-color: #eeeeee; text-align: left; padding: 5px;">'''Forums → Forum:Standards and documentation|Sta...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
ForumsStandards and documentation → Standards and documentation/About/PL

O OpenGeofiction

OpenGeofiction (OGF) to platforma do wspólnego tworzenia fikcyjnych map. Społeczność OpenGeofiction wywodzi się z różnych środowisk, kultur, zawodów i grup wiekowych. Jesteśmy twórcami map, którzy wykorzystują swoją wiedzę, doświadczenie i wyobraźnię do stworzenia fikcyjnego świata, osadzonego w czasach współczesnych i kładącego nacisk na realizm. Nasz świat nie zawiera elementów fantastycznych, takimi jak orki, elfy czy kosmici. Są tu raczej elektrownie, autostrady i osiedla mieszkaniowe zestawione z malowniczymi starymi miastami, pięknymi parkami narodowymi i samotnymi plażami.

OpenGeofiction zostało założone przez Thilo Stapffa thilo i Johannesa Bouchaina {{OGF user|joschi81} jako eksperyment oparty na oprogramowaniu projektu OpenStreetMap®. Serwery są obecnie obsługiwane przez użytkownika Luciano. Ponieważ nasza strona jest oparta na tej platformie, wszystkie edytory map i inne narzędzia odpowiednie dla OpenStreetMap® mogą być użyte do tworzenia tego fikcyjnego świata. W związku z tym OpenGeofiction zawiera dane Open Source, z których możesz swobodnie korzystać w ramach parametrów licencji witryny. Więcej informacji można znaleźć na [[stronie dotyczącej praw autorskich i licencji.

Wszyscy użytkownicy, dane użytkowników i usługi OpenGeofiction podlegają zasadom witryny, warunkom użytkowania i warunkom współtwórcy.

Hosting jest wspierany przez członków społeczności.