Eelandese

From OpenGeofiction Encyclopedia
(Redirected from Finnish language)
Jump to: navigation, search
Eelandese
eelanti
Native toEelanti
RegionEelanti
Language familyYurelic
DialectsAkavian
Official status
Official language inEelannin lippu.png Eelanti
Mordeto-flag.jpg Mordeto
OGFL-1ee
OGFL-2eel


Eelandese (Eelanti or Eelannin kieli in Eelandese) is the official language of Eelannin lippu.png Eelanti. It is part of the Yurelic family.

History

TBD

Alphabet

Letter Pronounciation Notes
A,a [a:]
B,b [be:]
C,c [se:] Only used in some loanwords.
D,d [de:]
E,e [e:]
F,f [æf]
G,g [ge:]
H,h [ho:]
I,i [i:]
J,j [ji:]
K,k [ko:]
L,l [æl]
M,m [æm]
N,n [æn]
O,o [o:]
P,p [pe:]
Q,q [ku:] Only used in some loanwords.
R,r [ær]
S,s [æs]
T,t [te:]
U,u [u:]
V,v [ve:]
W,w [ve:] or [kaksoisve:] Only used in some loanwords.
X,x [æks] Only used in some loanwords.
Y,y [y:]
Z,z [tset] Only used in some loanwords (for example pizza).
Ä,ä [æ:] A with two dots. Very common.
Ö,ö [ø:] O with two dots. Quite common.

Grammar

TBD

Pronounciation

TBD

Basic Vocabulary

Personal Pronouns

In Ingerish In Eelandese Object in Ingerish Object in Eelandese Possessive in Ingerish Possessive in Eelandese
Singular
I minä me minua my/mine minun
you sinä you sinua your/yours sinun
he/she hän him/her häntä his/her/hers hänen
it se it sitä its sen
Plural
we me us meitä our/ours meidän
you te you teitä your/yours teidän
they he them teitä their/theirs teidän

Numbers

Number In Eelandese Ordinal (marking) Ordinal in Eelandese
-2 miinus kaksi - -
-1 miinus yksi - -
0 nolla - (nollas)
1 yksi 1. ensimmäinen
2 kaksi 2. toinen
3 kolme 3. kolmas
4 neljä 4. neljäs
5 viisi 5. viides
6 kuusi 6. kuudes
7 seitsemän 7. seitsemäs
8 kahdeksan 8. kahdeksas
9 yhdeksän 9. yhdeksäs
10 kymmenen 10. kymmenes
11 yksitoista 11. yhdestoista
12 kaksitoista 12. kahdestoista
13 kolmetoista 13. kolmastoista
14 neljätoista 14. neljästoista
20 kaksikymmentä 20. kahdeskymmenes
21 kaksikymmentäyksi 21. kahdeskymmenesensimmäinen
30 kolmekymmentä 30. kolmaskymmenes
100 sata 100. sadas
101 satayksi 101. sadasensimmäinen
200 kaksisataa 200. kahdessadas
300 kolmesataa 300. kolmassadas
1000 tuhat 1000. tuhannes
2000 kaksi tuhatta 2000. kahdestuhannes
10000 kymmenen tuhatta 10000. kymmenestuhannes
100000 sata tuhatta 100000. sadastuhannes
1000000 miljoona 1000000. miljoonas
1000000000 miljardi 1000000000. miljardis
1000000000000 biljoona 1000000000000. biljoonas
1000000000000000000 triljoona 1000000000000000000. triljoonas

Continents

In Ingerish In Eelandese
Antarephia Antarepia
Archanta Arkantta
Ereva Ereva
Kartumia Karttumia
Orano Orano
Pelanesia Pelaneesia
Tarephia Tareepia
Uletha Uleetta

Oceans

In Ingerish In Eelandese
Ardentic Ocean Punainen valtameri
Asperic Ocean Tuimameri
Hesperic Ocean Hesperianmeri
Work in progress This article is incomplete. It will be expanded soon.