Hallian

From OpenGeofiction Encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Hallian language (Háluvi jesk ['ɦalʉvɪ jɛsk]) is a Uletharephian language, sharing similarities with Syrillangan languages. It is the unofficial but prevalent language in the Eskichkia region in Central-Eastern Chira.

Alphabet and phonology

The Hallian alphabet uses a modified version of the Romantish, adding acute accents and carons (vowels á, é, ó, ú; consonants č, š, ž).

Letter Name IPA equivalent
A, a a /a, ä/
Á, á a s kjárek /aː/
B, b be /b/
C, c ce /t͜s/
Č, č če /tʃ/
D, d de /d/
E, e e /ɛ/
É, é e s kjárek /ɛː, æː/
F, f ef /f/
G, g gje /g/
H, h ha /ɦ/
I, i i /ɪ/
Y, y y ilgi /i/
K, k ka /k, kʼ/
L, l el /l, ɫ/
M, m em /m, ɱ/
N, n en /n, ŋ/
O, o o /ɔ/
Ó, ó o s kjárek /oː/
P, p pe /p/
R, r er /r/
S, s es /s/
Š, š ša /ʃ/
T, t te /t/
U, u u /ʊ/
Ú, ú u s kjarek /uː/
V, v ve /v/
Z, z ze /z/
Ž, ž že /ʒ/

Origins

The actual origin of the Hallian language is currently unknown. It is speculated to have begun developing at around the year 350 in the Eskichkian region. Most likely theories explain that early splintered Dranii tribes migrated from modern Drabantia towards the southwestern Halćek nation, where the language developed upon settling. Remains of settlements, differing from the traditional Halćek style, were discovered near the Eskichkian town Maíoli.

As the province was taken by the Halćek nation, which began assimilating the cultures, the Hallian language received many words, expressions and grammatical structures from the early Shomi language.

Example text

An excerpt from an article in the Eskichkian news portal Eskičkúv Njene:


"Čiška: jeske n Halúvi á Eskičkúv škole

Novija Žeperskúv mera Toralda Hašova, želkte á Majúv 19, trážni kverdjená vjekte ná métinetin Čirúv Sevalčnúv svažnječe diskutnit n šjejúv métúv šaljúv probleme. Á jeni jesk, Hašova adšjelte adjelčit školnúv edukácji prográme Halúvi jesk čtokej.

Adšjelna jeste žnámte prijamnó. Brežúv sevalčúv mer Ánton Žednek skáte "[...] Háluvi jesk akčna á Eskičkúv škole žnestú ná dovriči edukácja á regjon. Je mánú, dá Edukácjuv Ministerja vžlistú vikurtit novje egzámine n ta jesk."