Kadipaten Cilangkahan

From OpenGeofiction Encyclopedia
Jump to: navigation, search
OGFmapicon.png 28.21 N, 131 E
Kadipaten Cilangkahan
Official Name:
Kadipaten Cilangkahan

Loading map...

State in Confederation of Flag of pasundan-padjadjaran.jpeg Pasundan-Padjadjaran
Status Kadipaten
Capital Cilangkahan
Largest City Cilangkahan
Karatuan (Kingdom) Pasundan
Geography
Elevation 0-2423 m
Area 18,843.93 km2
PopulationList of Kademangan (County) in Kadipaten Cilangkahan

Kademangan Code Capital Area (km2) Population Density
Ranca-Biruang B1.01 Ranca-Biruang 2,928.70 259,020 88.44
Cibareno B1.02 Cibareno 3,633.75 273,239 75.19
Cidamar B1.03 Cidamar 3,373.42 278,440 82.54
Ciletuh B1.04 Ciletuh 2,637.59 195,723 74.21
Cilangkahan B1.05 Cilangkahan 2,614.47 487,289 168.38
Cikertawartana B1.06 Cikertawartana 2,050.11 183,602 89.56
Cibaliung B1.07 Cibaliung 1,605.89 212,940 132.60