Kadipaten Panaitan

From OpenGeofiction Encyclopedia
Jump to: navigation, search
OGFmapicon.png 26 N, 128.3 E
Kadipaten Panaitan
Official Name:
Kadipaten Panaitan

Loading map...

State in Confederation of Flag of pasundan-padjadjaran.jpeg Pasundan-Padjadjaran
Status Kadipaten
Capital Panaitan
Largest City Panyambungan
Karatuan (Kingdom) Padjadjaran
Geography
Elevation 0-2222 m
Area 23,341.37 km2
PopulationList of Kademangan (County) in Kadipaten Panarukan

Kademangan Code Capital Area (km2) Population Density
Ciliwung Hulu Kaler A3.01 [[]] 2,422.95 128,983 53.23
Ciliwung Hulu Kidul A3.02 [[]] 1,976.07 117,430 59.43
Pasanggrahan Kulon A3.03 [[]] 2,806.92 348,787 124.26
Panaitan A3.04 Panaitan 3,737.24 385,467 103.14
Tanjung Lesung A3.05 Tanjung Lesung 2,067.84 175,909 85.07
Panyambungan A3.06 Panyambungan 2,717.02 346,783 127.63
Bagbagan A3.07 Bagbagan 3,143.39 525,893 167.30