Litvanian language

From OpenGeofiction Encyclopedia
(Redirected from Litvanian)
Jump to: navigation, search

Litvanian is a language spoken mostly in Litvania. It is the official of Litvania.

Sample Text

From: Visiting Litvania (Zvedzánie Litvénské)

Litvanian:

"Ješli demeš do Litvénska na nejeden dnesou, bedeš chtiaľ demáť do horjeneho regionu, bo je tam veľe resortov nartových a piekných vidokov Koljárvskeho Jezera. Ješli jseš zkierováný do Lorave, jse tam veľe a naprávde veľe muzeov, ako Lorávské Muzeum Naturalné Historí. To miejsce je sveté dla fanouškov nauk, ako a každeho kto je interesováný prez flora a faune Egalskeho Regionu. Je tam takže dužo restaurací servujacých fajné a vynikajičné lokalne a mezinárodné jedzenie, a takže specjaitáty. Nové Mesto je miejscé biznesú a innovací. Z jeho hotelamy, bedeš zaskočený kvalitetom mesta.

Na dokres Litvénský, a naprávde vokres Kolárnskeho Regionu, ješli zapuztoši te korona, nie bedeš musial sa martviť. Navet ješli je to bárdzo stresujace, a poblahané dla obcým luďom, dla Litván, ako ktôž je v domu, je ako Boh je v domu. Dlateho tež bedeš zaprošený prez rôžné hostelky v okolišu.

Sever je právdivom pojezerem. Je dužo mezinárodných rezortov a miejsc do zvedzenia. Tam, práve caly lud môvý po Ingeričtine, Franqižtine, alebo Kastelaništine, vec bedeš môhol sa komunikovať bez Litvénskeho, jazyku urojená dla obcých ludov.

V cálým kraju som Výmennice, vec nie potrebuješ juž korony, ako jej nie máš."


Ingerish:

"If you're going to Litvania for a few days, you'll probably want to go to the mountainous regions in winter, as there is a lot of ski resorts and beautiful views of the Koljárvi Lake. If you are heading for Loráva, there are lots and lots of museums, such as the Loravian Natural History Museum. This place is a shrine for all lovers of science, as well as anybody who is interested in the flora and fauna of the Egailian Lake region. There is also many restaurants serving fine local and international food, as well as some specialties. The Nové Mesto (New City) is a place of business and innovation. With its many business hotels, you'll be very welcomed by the quality of the area. Around the countryside, especially in the area around of Kolárno, if you run out of money, you won't have to worrry. Even if it seems stressful and needy to foreigners, for Litvanians, having someone in the house is like having God in the house. Thus you will be welcomed by the many hostels in the area.

The far North is a Lakeland. There are many international class resorts and places to visit. There, nearly the entirety of the population speaks Ingerish, Franquese, or Castellanese, so you will be able to communicate without the "nightmare for foreigners" language that Litvanian is.

The need for beforehand LKR (Litvanian Krona) isn't needed, as there are many exchanges in the country. The are always marked as Výmmenica."