Template:Cities of Izaland

From OpenGeofiction Encyclopedia
Jump to: navigation, search
Cities and towns of Izaland National Flag.svg Izaland
Special cities Sainðaul · Warohan
> 1 000 000 Panaireki · Kichatsura · Isadashi · Illashiya · Riimibaiken · Daishin · Sabullan · Shirukami · Shiratsuki
> 500 000 Sahnajima · Eriraul · Muanake · Katasogi · Gōharami · Uranoshima · Hidano · Askashira · Onnojaris