Drabantian language

From OpenGeofiction Encyclopedia
(Redirected from Drabantian)
Jump to: navigation, search
Drabantian
drabantština, drabantský jazyk
Pronunciation/ˌdɹɒˈbænɪæn/
RegionDrabantia flag.png Drabantia
Native speakers9.3 million (2017)
Language familyUletarephian
Early formsOld Dranian
  • Standard Dranian
    • Early Modern Drabantian
      • Drabantian
DialectsBoravian
Banuvian
Writing systemRomantian script
Official status
Official language inAN Flag.png Assembly of Nations
Drabantia flag.png Drabantia
Regulated byInstitute of the Drabantian Language
OGFL-1db
OGFL-2drb


Achtung.svg This page is under construction.

Drabantian is a language from the Uletarephian/Syrillangan family. It has about 9.3 million speakers, most of them live in Drabantia.

Alphabet

Letter Name Pronunciation
A, a á /a/
Á, á dlouhé á
á s čárkou
/a:/
B, b /b/
C, c /ts/
Č, č čé /tʃ/
D, d /d/
Ď, ď ďé /ɟ/
E, e é /ɛ/
É, é dlouhé é
é s čárkou
/ɛ:/
Ě, ě ije
é s háčkem
/jɛ/, /ε/
F, f ef /f/
G, g /g/
H, h /ɦ/
Ch, ch chá /x/
I, i měkké i /ɪ/
Í, í dlouhé měkké í
měkké í s čárkou
/i:/
J, j /j/
K, k /k/
L, l el /l/
M, m em /m/
N, n en /n/
Letter Name Pronunciation
Ň, ň /ɲ/
O, o ó /o/
Ó, ó dlouhé ó
ó s čárkou
/o:/
P, p /p/
Q, q kvé /kv/
R, r er /r/
Ř, ř /r̝/
S, s es /s/
Š, š /ʃ/
T, t /t/
Ť, ť ťé /c/
U, u ú /u/
Ú, ú ú s čárkou /u:/
Ů, ů ů s kroužkem /u:/
V, v /v/
W, w dvojité w /v/
X, x ix /ks/
Y, y ypsilon
tvrdé y
/ɪ/
Ý, ý dlouhé tvrdé y
tvrdé ý s čárkou
/i:/
Z, z zet /z/
Ž, ž žet /ʒ/

Example sentences

According to the 15/2016 issue of the BUM! weekly magazine, these are sentences that might come in handy to foreigners in Drabantia.

sentence in Drabantian
Where is the train station? Kde je tady nádraží?
But seriously, where is the train station? Ale fakt, kde je to nádraží?
This is not a train station. This is the Ministry of Finances. Tohle není nádraží. Je to ministerstvo financí.
This is not a train station either. Stop. Tohle taky není nádraží. Dost.
Dude. Seriously. This is not funny. Kámo. Vážně. Není to vtipný.
I like trains. Mám rád vlaky.