Talk:CS:OGF:Co je OpenGeofiction

From OpenGeofiction Encyclopedia
Jump to: navigation, search
  • nekvalitní, kostrbatej překlad
  • chybějící předpona: správně je CS:OGF:Co je OpenGeofiction
--Eklas (talk) 21:51, 19 November 2018 (CET)